رست قهوه چیست

رست قهوه یعنی چه رست قهوه یا فرایند برشته سازی مراحلی است که قهوه در آن قهوه سبز برشته و قابل استفاده می شود. صباتیم به هیچ عنوان استفاده قهوه سبز را پیشنهاد نمیکند همچنین فرایند رست باعث به عمل…

باریستا چیست – باریستا یعنی چه

باریستا چیست – باریستا یعنی چه

باریستا چیست حتما اولین باری که این واژه را شنیدید تعجب کردید. بلی این یک واژه لاتین است که در امریکا برای متخصصین قهوه به کار میرود, باریستا یک واژه ایتالیایی میباشد که به شخصی اشاره میکند که مسئولیت آماده…