راه اندازی کافی شاپ
آموزش باریستا

باریستا چیست – باریستا یعنی چه

باریستا چیست حتما اولین باری که این واژه را شنیدید تعجب کردید. بلی این یک واژه لاتین است که در امریکا برای متخصصین قهوه به کار میرود, باریستا یک واژه ایتالیایی میباشد که به شخصی اشاره میکند که مسئولیت آماده…